18.11.200/Ferdigstillelse av tilbygg på bolig i uke 47

10.11.20/Innredning av kjellerstue i høst 2020, med blant annet endring av vindusåpning til ny skyvedørsløsning. Overflater av gips samt nytt gulv på varmekabler og skyvedør mot soverom, laget etter kundes ønske.
 
Nybygg i burettslag
Jan. 2020/Frå våren 2019 har me halde på med nybygg og rehabilitering i eit av Vestbo sine burettslag på Husnes. Nytt tilbygg stove og inngangspartiet. Her får bebuarane eit større soverom i 2. etg. samt ny utvida gang. Oppdraget vil aktivisera oss i heile 2020.
Tidlegare har me hatt eit større oppdrag for Lonabråtet burettslag på Husnes. Utskifting av vindu, bordkledning, nye tak og tilbygg på stovesida. Dette har vore vårt største enkeltoppdrag til no. I tillegg utfører me vaktnmeistertenester for dette laget og andre i Kvinnherad.
 
Herøysundet
27.01.20/Takjobb i Herøysundet sist veke, eit par dagar med fint ver så var det berre å gje gass. Foto: BMS
 
Uskedalen
Jan. 2020/Her har me rehabilitert og byggt ut ein esksisterande bustad i Uskedalen.
 
Prestnes
Jan. 2020/Her har me byggt ut stova på ein eksisterande bustad på Prestnes.
Nybygg | Renovering | Baderom | Vaktmestertenester | Om oss
 

  © Byggmester Stensletten AS • 5451 Valen • Tlf.: 90 88 00 71