Her er eit naust under oppføring. I forbindelse med naustet fekke me i tillegg oppdrag med kaianlegget på staden. Foto: BM Stensletten.

NYBYGG

Våre dyktige snikkarar utfører bygging av nye bygningar, alt frå nye husvære, tilbygg, naust og garasjar. Me har samarbeid med større med anerkjente husleverandører. I tillegg har me samarbeid med større byggeaktørar i kommunen.
Me utfører total byggledelse som sikrar kvalitetskrava til kundeni byggeperioden.

Kontakt oss når det gjeld nybygg. Be om synfaring og tilbod.
Hugs! Ingen oppdrag er for små.


Beste helsing
Byggmester Stensletten
Even Stensletten
dagleg leiar. 

Startside | Nybygg | Renovering | Baderom | Vaktmestertenester | Om oss
  © Byggmester Stensletten AS • 5451 Valen • Tlf.: 90 88 00 71