Stilastbygging. Sikkerheten (HMS) er ein sjølvskriven og viktig del av jobben.

RENOVERING

Me har opparbeida oss stor erfaring med renovering av bygningar som hus, hytter og garasjeanlegg m.m. Oppdraga vekslar mellom utskifing av bordkledning, utskifting av vindu, ombygging, utskifting av gamle tak, oppsetting av nye takrenner, pipebeslag, trapp-/og terrassefornying m.m.

Blir det avdekka feil og manglar som kan vera av vesentleg betyding blir du som kunde kontakta og ein kan forebygge kostbare følgeskadar.

Kontakt oss for synfaring og tilbod i dag. Hugs! Ingen oppdrag er for små.

Beste helsing
Byggmester Stensletten
Even Stensletten
dagleg leiar. 
 

Startside | Nybygg | Renovering | Baderom | Vaktmestertenester | Om oss
  © Byggmester Stensletten AS • 5451 Valen • Tlf.: 90 88 00 71