«Mannen med kofferten» ute på vaktmesteroppdrag. Denne dagen er det rensking av takrenner og nedløp som står på programet
Foto: BM Stensletten.

VAKTMESTERTENESTER

Me utfører vaktmestertenester som kan vera:

• Vedlikehold av tak, spyling, retting og sikring av takpanner
• Rensking/vedlikehold av takrenner og nedløp
• Vedlikehold/oppsmøring av inngangsdører og terrassedører
• Enkelte «småoppdrag» som det måtte vera behov for

Bestill oppdrag
Tenesta kan utførast enkeltvis ved henvendelse eller etter årsavtale med oss.
Blir det avdekka feil og manglar som kan vera av vesentleg betyding blir du som kunde kontakta og ein kan forebygge kostbare følgeskadar.

Kontakt oss for synfaring og tilbod i dag. Hugs! Ingen oppdrag er for små.

Beste helsing
Byggmester Stensletten
Even Stensletten
dagleg leiar.VAKTTELEFON:

908 80 071

 
 
 

 


Startside | Nybygg | Renovering | Baderom | Vaktmestertenester | Om oss
  © Byggmester Stensletten AS • 5451 Valen • Tlf.: 90 88 00 71